Właściwe oświetlenie miejsc pracy

oświetlenie miejscaKonieczność odpowiedniego oświetlenia miejsc przeznaczonych do pracy wynika z kilku zasadniczych czynników. Pierwszym z nich jest wygoda i komfort pracowników oraz związane z nimi nienarażanie ich na uszczerbek na zdrowiu ze względu na niewłaściwe oświetlenie pomieszczenia. Na straży bezpieczeństwa osób zatrudnianych stoją jednak również przepisy BHP – to w nich określone są wymogi, zgodnie z którymi pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia właściwego oświetlenia w miejscach pracy.

Podczas przygotowywania miejsca pracy istotne jest uwzględnienie i właściwe wykorzystanie dwóch typów świateł: naturalnego oraz sztucznego. Pierwsze do pomieszczeń zamkniętych może wpadać właściwie tylko na jeden sposób: oknem. Ważne jest więc, by biurko zostało ustawione w odpowiedni sposób – tak, by móc wykorzystać potencjał światła naturalnego pochodzenia. Zalecane jest ustawienie biurka prostopadle do okna. Taka pozycja pozwoli na odpowiednie korzystanie ze światła naturalnego przy jednoczesnym braku ryzyka, że byłoby one zbyt intensywne i świeciło nam w oczy (jak mogłoby mieć to miejsce, kiedy biurko byłoby ustawione równolegle do okna).

Jeśli chodzi o światło pochodzenia sztucznego, dobrze jest tworząc stanowisko pracy połączyć kilka elementów oświetlających. Światło ogólne powinno mieć kolor możliwie najbardziej zbliżony do naturalnego. Sprawdzą się tutaj halogeny, reflektorki czy wiszące lampy. Żarówki w miejscu pracy nie powinny dawać rozproszonego światła, bo jest to czynnik, który ujemnie wpływa na naszą koncentrację i może zmniejszać efektywność. Istotnym elementem wyposażenia miejsca pracy jest również światło miejscowe. Rolę tę spełnia najczęściej lampa biurkowa, w przypadku której źródło światła powinno znajdować się ok. 25-30 cm nad blatem biurka.